Welkom bij de Vrienden van het West Brabants Gemengd Koor!

De Vrienden van West-Brabants Gemengd Koor ondersteunen het koor met een financiële bijdrage en veel goede wil. De afgelopen jaren droegen onze vrienden bij aan de georganiseerde concerten waarbij professionele musici en solisten werden ingehuurd. Om in de toekomst concerten te kunnen blijven organiseren, is het belangrijk daar middelen voor beschikbaar te hebben. De gemeente Halderberge stelt haar subsidiebeleid al jaren naar beneden bij wat tot steeds lagere financiële bijdragen aan het koor leidt. Uw steun is daarom belangrijker dan ooit! Voelt u zich verbonden met het West-Brabants Gemengd Koor? Doe net als ruim 50 mensen voor u en wordt Vriend van het West-Brabants Gemengd Koor. Dan maakt ook u het verschil!
 

Wat voor voordelen biedt het om Vriend te zijn?

Met uw jaarlijkse bijdrage van €12,00 en eventuele andere giften maakt u het mogelijk om concerten en uitvoeringen voor u te blijven organiseren. Maar er is meer. Vrienden kunnen ook kiezen een bijdrage te betalen van €24,00. Dan krijgt u jaarlijks éénmalig een gratis toegangskaart bij een betaalde uitvoering.

Voor een gedetailleerde terugblik 2018 klik dan hier.