West-Brabants Gemengd Koor

Ook in 2019 willen wij graag voor u zingen.

Ons voorlopige jaarprogramma:

7 april Passieconcert Bovendonk in Hoeven

4 mei dodenherdenking in de basiliek

2 juni Middelburg VOLkoren?

september Amnestyconcert

december kerstconcert.