Home » Recensies

Christ Vergouwen dirigeerde prachtig Passieconcert in Kapel Centrum Bovendonk en ontvangt een
ovationeel applaus van het publiek.

De dirigent van het West-Brabants Gemengd Koor, Christ Vergouwen, heeft zondag 7 april j.l. in de kapel van het Centrum Bovendonk te Hoeven een fantastisch passieconcert gedirigeerd. Het WBGK begon de uitvoering met het Stabat Mater van Joseph Rheinberger, Het koor wist de passie in dit muziekstuk uitzonderlijk te vertolken.
De solisten zongen verschillende aria's. Sopraan Corinne van Wijk zong "Vidit Suum dulcem natum" uit het beroemde Stabat Mater van Pergolesi. Tenor Paul den Otter vertolkte drie aria's van Bach waarbij de laatste aria "Es ist volbracht! Vergiss ja nicht dies Wort" de boodschap van Goede Vrijdag weergaf. Bas - bariton Ton de Kort zong Pieta, Signore van Stradella en twee bijbelse liederen van Dvorak.

Harpiste Deborah de Weerd speelde "A cloudy day"van Verdell.

Na de pauze vertolkte het WBGK met de solisten en begeleidt door organist Janno den Engelsman, celliste Astrid Schijns en harpiste Deborah de Weerd het passieconcert "Die Sieben Worte Jesu am Kreuz" van César Franck.
Dit alles stond onder leiding van Christ Vergouwen die het WBGK weer tot grote hoogte wist te sturen.
Na een ovationeel applaus van de toehoorders werden zij persoonlijk bedankt door voorzitter Gabriël van der Heijde en kregen zij bloemen uitgereikt. Een woord van dank werd ook gericht aan enkele heren die de stemgroepen bas en tenor kwamen ondersteunen. Hierna werd nagepraat in de seminariezaal van het Centrum Bovendonk en werd dit passieconcert met een drankje afgesloten.

Een druk koorjaar in 2018

Op 3 januari 2018 stonden de verslagen van de Kerstconcerten van eind december met als thema “Een muzikale kerstreis door Europa “ in de Halderbergse Bode. We waren te gast in de Protestanse Kerk in Oudenbosch en in Zorgcentrum Wiekendael te Roosendaal. Met veel liefde en inzet zijn we muzikaal door Europa getrokken. In Oudenbosch was sopraansoliste Gonnie van Heugten aanwezig die onder begeleiding van pianiste Hetty Sponselee ons vergezelde op onze kersttocht door Europa.

Het werden twee mooie sfeervolle kerstconcerten.

 

Op 27 april Koningsdag 2018 namen we samen met 4 andere koren deel aan het jaarlijkse Koningsconcert. Een concert dat vooral in het teken staat

onderlinge ontmoeting tussen heel diverse Halderbergse koren.

Altijd een zeer gezellige avond waarbij ook de luisterende koren zaal Fideï overvol maakten.

 

Op 4 mei 2018 nam het WBGK deel i.v.m. de Dodenherdenking aan de Oecumenische Dienst in de Basiliek. Na de ingetogen plechtigheid in de kerk vertrok de stoet met veteranen en hun familie, de scoutingvereniging , de koren en Oudenbossche Harmonie  richting het Bevrijdingsmonument op het Wilhelminaplein, waar na de Last Post twee minuten stilte werd gehouden. Bij de kranslegging wordt er gezongen en vindt er door de aanwezigen een bloemenhulde plaats. Een traditie die in Oudenbosch in ere gehouden dient te worden.

 

Hoogtepunt dit jaar Middelburg Vólkoren 3 juni 2018

“Middelburg Vólkoren”  is het grootste korenfestival van Zuid-West Nederland, dat voor de 20e keer wordt gehouden.Op 20 locaties in het oude Middelburgse Centrum zijn dan in het weekeinde optredens van allerlei koren en ensembles uit Nederland en België te beluisteren. En zelfs een koor uit Duitsland en Spanje. 190 koren gaven in dat weekeinde acte de présence.

Het WBGK was hiervoor uitgenodigd en zong ’s middags in 2 kerken: respectievelijk de Nieuwe Kerk en de Hofpleinkerk.

Om half tien vertrokken we bij de Basiliek vol verwachting naar de Zeeuwse hoofdstad. Bij aankomst viel meteen de gezellige drukte in de zonovergoten stad op.

Ons eerste optreden vond plaats in de Nieuwe Kerk naast een kerktoren, die bekend staat als de “Lange Jan”.

Een grote ruimte, die voor ons koor wat aan de grote kant was.

Onze dirigent/pianist zat ook erg ver van ons vandaan.

We deden ons best om met het Hallelujah van Leonard Cohen de kerkruimte te vullen. Een groot applaus volgde!

Na het eerste optreden konden alle koorleden zich vrij naar allerlei kooroptredens spoeden. Ontmoetingen met ‘onbekende’ koorleden werd als zeer prettig ervaren.

’s Middags volgde ons 2e optreden in de Hofpleinkerk. Een intieme ruimte waarbij koor en dirigent elkaar konden ‘omarmen’.

Ons presentatie hier vormde een waar hoogtepunt waaraan iedereen met veel plezier terugdacht en in 2019 graag weer heen wil gaan.

 

Op zondagmiddag 30 september namen we deel aan het Amnesty

Benefietconcert dat voor de 29e keer werd georganiseerd.

We zongen het succesvolle programma dat we ook in Middelburg zongen. De collectebus werd in de pauze voor de Amnestywerkgroep weer goed gevuld. Na afloop was het weer een gezellig samenzijn tussen koorleden en koorpubliek in de “Pastorije”

 

Op 14 en 22 december 2018 hebben we kerstconcerten gezongen. Op vrijdagmiddag 14 december in een volle kapel van Centrum Bovendonk in Hoeven en op 22 december 's avonds in de eveneens volle Protestantse kerk in Oudenbosch.

 

Overlijden koorlid José Meesters

Onlangs ontvingen we als koor nog een heel droevig bericht.

Onze trouwe (oudste) koorlid en alt José Meesters-Onrust, al sedert 4 sept 1986 aan het WBGK verbonden, is na een ziekteperiode op 85-jarige leeftijd overleden. We werden uitgenodigd om samen met het basiliekkoor enkele uitvaartliederen te zingen. We hebben haar aan het einde van de Dienst uitgeleide gedaan. We zullen José bij de repetities en uitvoeringen echt missen. Dank voor meer dan 30 jaar zangeres bij het WBGK.