Christ Vergouwen dirigeerde prachtig Passieconcert in Kapel Centrum Bovendonk en ontvangt een
ovationeel applaus van het publiek.

De dirigent van het West-Brabants Gemengd Koor, Christ Vergouwen, heeft zondag 7 april j.l. in de kapel van het Centrum Bovendonk te Hoeven een fantastisch passieconcert gedirigeerd. Het WBGK begon de uitvoering met het Stabat Mater van Joseph Rheinberger, Het koor wist de passie in dit muziekstuk uitzonderlijk te vertolken.
De solisten zongen verschillende aria's. Sopraan Corinne van Wijk zong "Vidit Suum dulcem natum" uit het beroemde Stabat Mater van Pergolesi. Tenor Paul den Otter vertolkte drie aria's van Bach waarbij de laatste aria "Es ist volbracht! Vergiss ja nicht dies Wort" de boodschap van Goede Vrijdag weergaf. Bas - bariton Ton de Kort zong Pieta, Signore van Stradella en twee bijbelse liederen van Dvorak.

Harpiste Deborah de Weerd speelde "A cloudy day"van Verdell.

Na de pauze vertolkte het WBGK met de solisten en begeleidt door organist Janno den Engelsman, celliste Astrid Schijns en harpiste Deborah de Weerd het passieconcert "Die Sieben Worte Jesu am Kreuz" van César Franck.
Dit alles stond onder leiding van Christ Vergouwen die het WBGK weer tot grote hoogte wist te sturen.
Na een ovationeel applaus van de toehoorders werden zij persoonlijk bedankt door voorzitter Gabriël van der Heijde en kregen zij bloemen uitgereikt. Een woord van dank werd ook gericht aan enkele heren die de stemgroepen bas en tenor kwamen ondersteunen. Hierna werd nagepraat in de seminariezaal van het Centrum Bovendonk en werd dit passieconcert met een drankje afgesloten.