Donderdag 21 December kertsbijeenkomst met de Klinkert in de Basiliek

 

Donderdag 14 december repetitie met De Klinkert in de Vossenberg, Pagnevaartweg 109 in Oudenbosch.

 

Zondag 29 oktober 31e Benefietconcert Amnesty International Protestantse kerk, Fenkelstraat 24, 4731 JB Oudenbosch 

 

Donderdag 26 oktober generale repetitie in kapel St. Anna met inloop Hart voor Zorg en Oekraïense gasten

 

Zondag 23 april 2023          Jubileumconcert ter gelegenheid

*van het 35 jarig bestaan van het WBGK en

*het 25 jarig dirigentschap van Christ Vergouwen

in Bovendonk te Hoeven. Aanvang 15.00 uur. Met medewerking van*de Oosterhoutse Nachtegalen en*Ruzanna Nahapetjan, sopraan